futsal, tarnow, akademia

Podaruj 1%

Fundacja Partnerstwo uprzejmie informuje, iż  po raz czwarty  uruchamia akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

Naszym celem jest popularyzacja wszystkich rodzajów sportu wśród młodzieży, dlatego też zachęcamy Państwa do współpracy, dzięki której  Klub Sportowy …. wpisać nazwę i adres, pozyska środki finansowe na rozwój fizyczny naszej młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2010 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo  mogą przekazać:

-  podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

-  podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

-  podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej,
19% stawki podatku.

Prolesan Pure
Odchudzanie nigdy nie było takie proste!
strona oficjalnaAby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany  poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) podając:

-  nazwa OPP:  FUNDACJA PARTNERSTWO

-  numer KRS:  0000197334

WAŻNE!

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez Fundację Partnerstwo tj. wskazać konkretny cel - wpisać nazwę klubu sportowego i adres.

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy Akademia Futsal Tarnów
Adres: ul. Brandstaettera 6/42  33-100 Tarnów

Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (PIT-28 – poz. 132-134, PIT-36 – poz. 308 – 310, PIT-36L – poz. 108 – 110, PIT-37 poz. 127 – 129, PIT-38 poz. 61 – 63). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu). Informacje te przekazuje Urząd Skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (PIT-28 poz. 134, PIT-36 poz. 310, PIT-36L poz. 110, PIT-37 poz. 129, PIT-38 poz. 63).

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji,
a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.